Season Recap: 1882

League Champion: Chicago White Stockings