Season Recap: 1886

League Champion: Chicago White Stockings